Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Ervaringen:

Veel te geven.


Langs deze weg willen wij jou, ook namens mem, heel erg bedanken voor de goede en troostvolle woorden die ej hebt gesproken op de begrafenis van onze heit. Zo bijzonder hoe jij het vertrouwen en ook de twijfel hebt verwoord in het geloof wat heit typeerde. Maar ook de zekerheid dat Jezus, Hij alleen, weet wat een mens door moet maken  omdat Hij dit zelf heeft doorgemaakt. 


Hij loopt mee op het pad van de angst, twijfel, zorg en onzekerheid en heeft heit bij de hand genomen waar hij nu mag rusten in Zijn veilige nabijheid. Wat zou heit dit een mooie preek hebben gevonden. Maar ook de woorden van Jezus aan degenen die de dienst hebben meegemaakt en hopelijk geraakt mogen worden door diezelfde woorden. Je hebt veel te geven!


Mem is bij vlagen erg verdrietig maar kan naar aanleiding van de dienst ook zeggen dat heit in de hemel is en dat ze alle goede herinneringen "bewarret yn har hert"

De achterkleinkinderen hebben je krûpkoeikes in ontvangst genomen, we hebben er de uitleg die jij gaf bij verteld en ze waren alle drie als muisjes zo stil, ze waren er van onder de indruk. Mooi en waardevol.

Dankzij jou kijken wij terug op een goed afscheid! Dank je wel.

Wij wensen je Gods zegen en alle goeds toe als mens en in je werk als begeleider bij sterven, afscheid en rouw.


Buitenpost, 17 juli 2021 

Akkie Rispens

Gea en Annawijke

----------

Dank je wel.


Dankzij jouw benadering naar ons toe en de warmte die we voelden bij het voorgesprek en natuurlijk bij de uitvaart van ús mem heeft ons allen heel goed gedaan.

Als je zoiets moet doormaken dan wens ik iedereen ook deze manier van afscheid toe.


Vooral jouw benadering vond ik persoonlijk hartverwarmend. Ook met een lacht terugkijkend op mijn moeder haar verleden en natuurlijk het gemis in de toekomst.

Dit alles gaat voor zorgen dat we dit een plaatsje kunnen geven in ons hart. En voor de toekomst met een lacht op ons gezicht aan ons moeder kunnen terugdenken.


Bedankt hiervoor Jan.


Met vriendelijke groet ,

André westerhof

Juli 2021 

----------

Geachte heer van der Meer,

Ik wil u nogmaals onze waardering overbrengen, mede namens mijn man, met uw prachtige weergave van het leven van onze zwager Jan Meijer.

Uit uw woorden blijkt dat u een rijk innerlijk hebt, dat u zich in kunt leven in het verdriet van de ander en daarmee een grote troost kunt zijn. Dat invoelen is niet iedereen gegeven, het vraagt naast een open hart, een groot inlevingsvermogen.

Het is een gave die u maakt tot de mens die u bent. Dat wat u uitgesproken hebt raakt de ander in zijn diepste gevoelens en is daarom heel waardevol.

U bent een bijzonder mens


Met vriendelijke groet,


Dick en Nicky Cornelder - Nienhuis

Waalre ( rand van Eindhoven).

----------

Prachtige dienst.

Hallo Jan.

Ik wil nog even terugkomen op de uitvaart dienst van mijn schoonmoeder.

Wat een klasse, wat een gevoel en wat een troost hebben wij gevonden en gekregen op de manier waarop jij het allemaal verwoorde.nogmaals respect voor de manier waarop jij het deed.

En je hebt de kinderen iets meegegeven wat hun verdere leven hun bij zal blijven als een prachtige herinnering aan beppe.

Zelfs ik kijk nu anders naar de regenboog en zoals een achterkleinkind gisteren bij de drogisterij opmerkte bij de belleblaasbusjes : "kijk mem de kusjes voor beppe" Nogmaals mijn dank voor de prachtige dienst .


Johan.


----------

mens voor mens...er zijn...


September....het vreselijke bericht...mijn man en vader van mijn kinderen....kanker.....

Hoe nu verder?

We hebben contact opgenomen met Jan en meteen vanaf het begin was er een klik...verdrietige maar ook zeer waardevolle momenten wisselden elkaar af...Jan die er was voor mijn man maar ook voor ons...Jan heeft ons begeleid tot mijn man zijn laatste adem uitblies en daarna.....zo waardevol.....ik had het niet willen missen.

De dood onder ogen gezien...we zijn door een diep dal gegaan maar met behulp van jou Jan zijn we weer op de goede weg.

Namens ons: BEDANKT!


Marten, Louis en Iepie.


----------

Toegevoegde waarde.


Wat was jij van toegevoegde waarde tijdens de week van het afscheid nemen van onze lieve mem.

Warm, persoonlijk en oprecht.

Dank je wel Jan!

De zussen Bouma!


----------

Beste Jan.


We willen je nog even vriendelijk bedanken voor de wijze waarop je alles zo goed hebt verzorgd bij het afscheid van Jouke en Harmke.

Fijne woorden die je hebt gesproken, respectvol en zo warm.

Veel dank!


Durk, Matty, Eugene en Lucy.


----------

Beste Jan.


Namens de hele familie Bijma, Johannes en andere aanwezigen, willen wij jou bedanken voor de medewerking en de mooie woorden die jij op respectvolle wijze hebt gesproken bij het afscheid van onze zus Anna Bijma.

Nogmaals heel hartelijk dank!


Familie Bijma

De Westereen


----------

Dank.


Wij als familie van der West willen Jan nogmaals dankzeggen voor de steun en het vinden van de juiste woorden tijdens de uitvaart van heit afgelopen zaterdag.

Naar ons bescheiden mening heeft u een groot talent voor het ondersteunen en begeleiden van mensen die te maken krijgen met het verlies van iemand die hen dierbaar is.

Jan : nogmaals bedankt voor alles!


Familie van der West

De Westereen


----------

Foar Jan


Wat yn leafde is dien

dat bliuwt bestean

It rekket jong

it rekket âld

it makket waarm

it makket kâld

Sa bysûnder, sa hiel gewoan

Direkt de krekte toan

Meteen bij binnenkomst pak je de juiste toon; warm, betrokken, persoonlijk, vol passie en vol liefde voor je medemens.

Als je een levensloop van "sûkerskjin" wiegje tot aan het einde zo prachtig en gewoon zoals het is kunt vertellen, zo precies passend onze heit, ontroerend maar ook met een vleugje humor: geweldig!

Mede door jouw verhaal wat we je met een lach en een traan hebben verteld, kunnen wij terugkijken op een goed en mooi afscheid, persoonlijker dan dit kan en kon niet.

Maar ook dat je na de tijd even langs komt, getuigt van een mooi, warm gevoelsmens en dat:

fielt goed, docht goed en makket ús nei alles stil.

Jan, tankewol foar alles

Yn leafde


Familie de Vries

Drachten.


----------

Leave Jan


Met deze woorden willen we jou persoonlijk bedanken.

Voor de steun en liefde die je mijn kinderen en mij hebt gegeven.

Als ze over hun heit begonnen wist je al bijna wat Tjeerd zijn woorden waren geweest.

En ook bij het afscheid van Tjeerd zijn jij en Astrid (Monuta) zo'n grote steun voor ons geweest.

En hoe jij Tjeerd zijn levensverhaal hebt verteld, dat was zo mooi en daar zijn wij je zo dankbaar voor.

Tjeerd zou gezegd hebben: "dit hast moai dien Jan, ik hie ek net oars fan dy ferwachtte"

We horen niet anders dan : "wat heeft die man het mooi verteld".

Dank je wel Jan!

Lieve groet van Hennie en de kinderen.


Kollum,

Familie Tanja.


----------

Heel hartelijk bedankt!


" Ik kan nog zoveel woorden gebruiken

al waren het er een miljoen

maar wat ik eigenlijk gewoon wil zeggen :

dankjewel en een dikke zoen! "

Jan: al weken denk ik hoe moet ik je bedanken

en tot op heden weet ik het nog steeds niet.

Ik kan je maar één ding zeggen en dat is dat jij je vak ongelofelijk goed uitoefent.

Daar mag je ongelofelijk trots op zijn: echt waar!


Buitenpost,

Heel veel liefs,

Shäron en Nick


-----------

Beste Jan


Jij hebt, dat wat wij voelden en nog steeds voelen in woorden vertaald.

Dank hiervoor.

Met diep respect hebben wij afscheid kunnen nemen van onze kameraad.

Top gedaan.


De Westereen,

Henk en Sandra

-----------

Dank je wel!


Dank je wel voor de "mooie" afscheidsdienst voor Arjen.

Het heeft ons diep geraakt en hebben het gevoel : dit was zoals Arjen was!

Wij krijgen veel reacties over hoe mooi mensen de dienst vonden en beseffen dat we het zo goed hebben gedaan.

Dank je voor je hulp en mooie woorden.

Diep respect voor je werk.


De Westereen,

Gretha, Teije en Wianke


----------

Warme ondersteuning bij rouwverwerking.


Hoe lang is het nu geleden

En hoe gaat het met je nu?

Och wel redelijk, gaat wel, dank u.

Wat verwacht je anders

Als antwoord op mijn verdriet?

Op zo’n vraag verwacht je toch dit antwoord… of niet?

Je zou geen raad weten als ik zei

Het gaat niet zo goed met mij!

Dus zeg ik wat je wilt horen

Voor mij voldoende dat ik zelf weet

Dat slijten langzaam gaat

En ik jou nooit meer vergeet. (gedicht Gerry Odijk)


In 2009 begon voor mij een ingrijpend rouwproces omdat ik binnen een jaar afscheid moest nemen van mijn moeder, mijn oma en mijn man Gerke.

Mijn instelling was om door te zetten en er te zijn voor mijn kinderen. Ik dacht aan iedereen behalve aan mijzelf totdat mijn lichaam begon te protesteren.


Aangezien ik een jaar na de verliezen gecontroleerd begon te rouwen zodat ik niemand tot last zou zijn heb ik veel verdriet niet gedeeld met anderen.

Sommige mensen vinden dat je na een jaar wel klaar moet zijn met rouwen, terwijl je het verdriet een levenlang met je meedraagt.

Voor mij voelde het juist alsof het moeilijker werd na het eerste jaar. Het gemis werd voor mij alleen maar zwaarder omdat je zoveel meemaakt wat je niet meer kunt delen samen…

Na ruim 4 jaar zag ik in dat ik deze wijze van verwerken niet vol ging houden. Ik heb Jan van der Meer benaderd om mij te helpen omdat ik voor mijn gevoel bleef hangen in het proces.

Jan kon goed luisteren en had erg veel begrip en vele tips. Hij heeft mij laten inzien dat ik ook op een andere manier kon omgaan met het gemis van mijn dierbaren.


We hebben meerdere gesprekken gehad over de vele levensvragen waar ik mee zat. Ook heb ik geleerd van Jan dat ik het verdriet moest voelen (er door heen gaan)

Dit was in het begin niet gemakkelijk, maar wel noodzakelijk. Door de goede begeleiding van Jan begon ik mij langzaam aan zowel geestelijk als lichamelijk steeds een beetje sterker/beter te voelen.

Na al die jaren waarin ik dacht alles op het gebied van rouwverwerking te weten, weet ik nu dat wat het hoofd al wist, het hart nog moest leren!


Jan heel erg hartelijk bedankt voor al je wijze levenslessen, ondersteuning en begeleiding bij mijn verdriet.

Je hebt heel veel voor mij betekend en je bent echt een mens voor mens!


Kollum,

Korine De Boer


----------

Er zijn...op het juiste moment!


Op 28 mei hebben wij afscheid moeten nemen van onze mem, beppe en oerbeppe.

Wat is en wat voelt het toch fijn dat je ondanks de vele emoties iemand kan toevertrouwen die een luisterend oor en een empatisch vermogen heeft om uiteindelijk de dienst zo te brengen zoals mem dit had gewild.

Letterlijk worden opgezogen in een stukje levensverhaal.

Jan heeft onze familie bijgestaan in een voor ons erg moeilijke tijd, wij kunnen alleen maar zeggen dat wij dit erg hebben gewaardeerd.

Je was er, op het juiste moment!

Nogmaals dank!


Noardburgum,

Familie van Tine Reitsma


----------

Dankbaarheid.


Mijn Mem Tetsje Pietsje de Boer de Goede is de laatste jaren van haar leven verzorgd in Meckema State. Door de gevolgen van de ziekte dementie kon zij niet meer zelfstandig wonen. In deze periode van drie jaar leerde ik Jan van der Meer kennen, die als zorgkoordinator in Meckema State werkzaam was. Met hem hebben wij de vele familiegesprekkken gehad over wat goed ging en wat soms ook beter kon. Altijd had ik het gevoel dat er echt geluisterd werd naar hoe wij wilden dat er voor Mem, die ons zo lief was, gezorgd moest worden. Die tijd heb ik, hoe verdrietig soms ook, als zeer waardevol ervaren. Zoals te verwachten werd Mem steeds zwakker en op 31 maart 2011 kwam zij te overlijden als gevolg van haar ziekte. Elina, mijn zus die ook in de zorg werkzaam is, had Jan jaren terug al gevraagd om de uitvaartdienst te leiden. Jan heeft met ons, de 5 dochters de tekst en de liederen uitgezocht, die zo pasten bij haar leven. Het geloof, maar ook wat voor ons erg belangrijk was werd in de dienst verwerkt. Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan en Ik zal jullie rust geven uit het Evangelie van Mattheus was de tekst voor de dienst. En dankbaarheid, dankbaar voor haar liefde en haar leven. Jan heeft alles zeer goed verwoord en ik had zelfs het gevoel, dat Jan haar echt had gekend zoals ze was voor haar ziek zijn. Hij heeft een afscheidsdienst voor Mem gemaakt zoals wij dat graag wilden. Tot op de dag van vandaag krijg ik nog steeds een gevoel van warmte en betrokkenheid van Jan voor ons als nabestaanden. Ook kregen we de dienst en het in memoriam voor het kerkblad nog toegestuurd. Fijn dat alles zo goed voor je wordt geregeld. En namens mijn hele familie spreken wij onze waardering uit voor Jan van der Meer, die het moeilijkste in het leven, afscheid nemen van iemand die je dierbaar is, voor ons iets gemakkkelijker heeft gemaakt.


Drachten,

Tietsje Mulder de Boer


----------

Warm en eervol afscheid...


"En dan krijg je opeens dat ene telefoontje!

Mamme is overleden......

Je hele wereld stort in.....wordt overspoeld door ongeloof en verdriet...

daar zijn geen woorden voor....

Bij haar aangekomen heb je bijna geen tijd voor rouw want er moet van alles geregeld worden....

Begrafenis, kist uitzoeken, bloemen, advertenties en de uitvaart zelf.....

Je hoofd barst bijna uit elkaar.....het moet allemaal gebeuren.....

De begrafenisondernemer schakelde begeleiding in en die belde ons....stelde zich voor als van der Meer....een afspraak werd gemaakt....

Tijdens die afspraak verteld hij rustig en vraagt wat er moet gebeuren en vooral ook wat onze wensen zijn....

En zo gesloten als we waren begonnen we open te praten met verhalen over ons mamme....het was net of zaten we tegen een familielid te praten....gemoedelijk en heel gewoon luistert Jan aandachtig naar ons.....met een traan en een lach komen de herinneringen boven....

"Ik weet genoeg" zegt Jan op 't einde van het gesprek:"het wordt allemaal geregeld en mocht er nog wat zijn: bel gerust en ik zorg dat het klaar komt!"

Wat voelde dat gesprek goed!

Goede uitleg over het onbekende.....


Dan komt de dag dat we afscheid moeten nemen van onze liefste mamme...

Voor de dienst begint wordt alles nog even doorgenomen.....zo weten we allemaal hoe en wat er precies gaat gebeuren....

Jan begint de dienst: prachtig!

Hij verwoord onze woorden die wij op de dienst niet uit kunnen spreken: je wordt overspoeld door intens verdriet: ikzelf zou geen woord uit kunnen spreken op dat moment zelf!

Alles verliep naar wens.....de verhalen over hoe mamme was.....het was net of kende Jan haar.....elk woord door hem uitgesproken was zo warm....de kaars op de kist werd aangestoken ter nagedachtenis aan pappe.....zo was pappe er ook weer even bij aanwezig....

Daarna gaan we met mamme naar haar laatste rustplaats: Jan had twee hartenballonnen meegenomen en die werden bij het graf opgelaten terwijl de kist ter aarde daalde....

Wat was dat een prachtig, ontroerend en emotioneel moment.....

Daarna afscheid genomen van ons mamme, haar bedankt voor alles en teruggekeerd naar het dorpshuis voor de koffie en de cake....

Jan heeft er enorm voor gezorgd dat er op deze dag warm en eervol afscheid werd genomen van onze mamme....

Wat hebben wij het getroffen met die begeleiding, wat werden ons veel zorgen uit handen genomen!

Jan van der Meer........ontzettend bedankt!!"


Kollum,

Namens de familie Hoekstra: Sijke Hoekstra


----------

Vanuit het hart...


" Het eerste wat bij ons opkomt als we denken aan het proces van noodgedwongen afscheid moeten nemen van ús heit, is Jan zijn betrokkenheid.

De woorden van ús heit aan Jan, bij zijn bezoek aan hem in het ziekenhuis, zeggen dan ook alles:

Jan, je weet hoe ik het wil hebben en dat geeft aan dat alles wel besproken is.

Jan was een luisterend oor voor de familie en af en toe een hand op de schouder, het heeft ons erg goed gedaan.

Ook na die moeilijke periode kunnen we nog steeds bij hem terecht.

Jan, je doet dit werk vanuit je hart en dus met gevoel en daar willen we je dan ook ontzettend voor bedanken."


Oosternijkerk : familie Linthof


----------

Laagdrempelig en benaderbaar....


"Het contact met Jan was vanaf de eerste minuut erg prettig. We hadden duidelijk te maken met iemand met veel mensenkennis en een sterk ontwikkeld inlevingsvermogen.

Erg laagdrempelig en benaderbaar wat juist in een situatie als de onze erg prettig was.

Bovendien stelde Jan zijn vriendelijke uitstraling mij direct op mijn gemak zo ook zijn vriendelijke wijze van communiceren.

Jan is een mens die positief in het leven staat wat ook helemaal past bij de functie die hij uitoefent.

Bovendien bleek hij ook nog een bepaald gevoel voor humor te hebben wat ik als erg uitnodigend heb ervaren.

Ook was Jan erg goed bereikbaar zowel via de mail als telefonisch en hij reageerde vrijwel altijd gelijk.

Ik was er erg van onder de indruk dat Jan in het geharrewar van zussen die continu door elkaar heen spraken de juiste dingen wist te noteren. Jan gaf iedereen de ruimte om haar bijdrage te kunnen doen en bracht zo structuur in het geheel.

Een vreemde, een buitenstaander, die in staat was mijn moeder precies zo te beschrijven zoals ze was. Ik was onder de indruk van de wijze waarop Jan mijn moeders levensverhaal op papier had gezet.

Eerlijk en oprecht , zonder ook maar iemand tekort te doen. Chapeau!


De aanwezigheid van Jan op de dag zelf gaf mij een stukje rust. We konden alles aan Jan overlaten en hoefden ons verder nergens druk over te maken.

Tijdens de plechtigheid stond daar geen acteur die een stukje voor stond te dragen zoals ik al zo vaak heb ervaren bij andere diensten. Ik heb de wijze waarop Jan het levensverhaal van mijn moeder vertolkte als erg warm, persoonlijk en oprecht ervaren. Hij sloeg met zijn woorden precies de spijker op zijn kop. Knap voor iemand die mijn moeder niet persoonlijk heeft gekend.

Ik was onder de indruk van de oprechte warme wijze waarop Jan dit deed.

Juist zijn "optreden" is van significante waarde geweest en heeft grote invloed gehad op hoe ik die dag heb ervaren en hoe ik daar nu nog aan terug denk.

Mijn moeder verdient het beste en beter als jij had niemand dit kunnen vertolken.

Het feit dat hij nog snel even een pot drop had gekocht onderweg om deze bij de kist te kunnen zetten zodat iedereen na afloop een dropje kon nemen gaf nogmaals aan hoe betrokken Jan was met ons en onze moeder.

Een passie om er alles aan te doen om de dag van afscheid zo goed mogelijk te laten verlopen. Heel fijn Jan!


Daarnaast gaf Jan mijn dochter die middag het vertrouwen om zelf haar verhaal af te maken toen het eerst even leek dat zij hier niet in zou slagen. Hij bood haar zijn hulp aan door een enkele blik, zonder zichzelf op te dringen om het direct over te nemen (fijne eigenschap) waardoor ze zichzelf herpakte om het verhaal alsnog zelf af te maken.

Jan is betrokken, sociaal, beschikt over een hoge dosis inlevingsvermogen, laagdrempelig, nuchter, benaderbaar, vriendelijk, enthousiast en passievol.

Oprecht ook en communicatief vaardig.

Jan zit als mens goed in elkaar en is uitermate geschikt voor dit werk.

Prima zoals hij is, niets meer aan doen.

Als ik een cijfer tussen de 0 en de 10 zou moeten geven kom ik zeker uit op een 9"


Roden,

Grietje Velting


----------

Gewoon....heel bijzonder...


"Afgelopen oktober moesten wij zeer plotseling afscheid nemen van mijn lieve man en onze lieve heit, pake en oerpake.

Na overleg met de bode ging onze voorkeur uit naar Jan van der Meer om ons in deze moeilijke dagen bij te staan.

Vanaf het moment dat Jan binnen kwam hadden we een zeer goed gevoel.

Dingen waar wij geen weet van hadden werden we door Jan op gewezen.

Het was het afscheid van onze dierbare dus werd het een afscheid zoals wij dat graag wilden en zoals wij dachten dat mijn man en onze heit het had gewild.

Luisterend naar onze verhalen leerde Jan ook hem kennen.

De afscheidsdienst was onvoorstelbaar mooi en precies zoals mijn vader was: gewoon, heel bijzonder.

Zonder dat Jan hem gekend heeft maar mede door zijn luisterend oor kon Jan precies vertellen hoe mijn man en onze heit was.

Deze middag zette Jan onze gedachten om in woorden....

Ook het moment op de begraafplaats was door Jan zijn inbreng heel bijzonder.

We hebben Jan zijn begeleiding als zeer waardevol ervaren en als we het met een cijfer moesten beoordelen kreeg hij van ons een 10+"


Kollum,

Familie de Vries.