Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Tarieven 2020-2021

Ondersteuning en begeleiding voorafgaand aan overlijden.

De ondersteuning en begeleiding voorafgaand aan overlijden is vooral maatwerk: afhankelijk van de wensen en behoeften die betrokkenen hebben.

Gemiddeld ligt het gesprekstarief op 35,00 euro per uur (exclusief reiskosten)

Uiteraard spelen ook de financiële (on)mogelijkheden een rol mee: mijn uitgangspunt is en blijft dat de ondersteuning en begeleiding van mens voor mens voor iederéén toegankelijk moet zijn én blijven!

Samen komen we daar vast en zeker uit.

Ondersteuning en begeleiding nabestaanden in de dagen tussen overlijden en het afscheid.

Gesprek ter voorbereiding van het afscheid

Uitwerken van het gesprek

Uitvoeren van de plechtigheid

Totale kosten plechtigheid

75,00 euro

150,00 euro

125,00 euro

-------------------

350,00 euro

Reiskosten bedragen 0,30 eurocent per kilometer.

Ondersteuning en begeleiding na het afscheid (nazorg)

De ondersteuning en begeleiding van nabestaanden is eveneens maatwerk. Geen mens is hetzelfde, geen afscheid is hetzelfde.

Uiteraard is de nazorg ook gericht op wat mensen nodig hebben en zelf graag willen.

Gemiddeld ligt ook hier het gesprekstarief op 35,00 euro per bezoek (exclusief reiskosten)

Ook wat betreft de nazorg spelen financiële (on)mogelijkheden een rol mee: mijn uitgangspunt is en blijft dat de ondersteuning en begeleiding van mens voor mens voor iederéén toegankelijk moet zijn én blijven!

Samen komen we daar vast uit.